Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Profit Nieruchomości sc. Paweł Ksyta Andżela Kowalska-Konwaluk z siedzibą w 91-039 Łódź ul. Klonowa 8, NIP 725 205 08 63, e-mail: biuro@profitsc.com, tel 600 808 775, 668 359 096.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w celu wykonania obowiązków identyfikacyjnych z ustaw
Podstawa przetwarzania danych osobowych Art. 6 ust 1 lit a i b ustawa RODO Pani/Pana dane osobowe udostępniamy stronom transakcji. W niektórych sytuacjach przekazujemy Pani/Pana dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki; Podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. usługi portalowe np. Galactica Sp. j. Raatz i Wspólnicy, Bydgoszcz, ul. Fordońska 189. Inni odbiorcy danych – np. banki, doradcy podatkowi, kancelarie notarialne, kancelarie podatkowe, księgowi, kancelarie prawne. Organy publiczne, w tym Policja, urzędy kontrolujące Profit Nieruchomości sc w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.


Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Po upływie wskazanych okresów czasu Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. Maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych